dimarts, 10 de novembre de 2015

NEOLOGISME 1: BACALLÒFEG

BACALLÒFEG:

Substantiu i adjectiu masculí. Assaboridor entrenyable de sucs vaginals a tothora.OCTAVI FRANCH
(Mestre neològic i bacallòfeg)