dissabte, 28 de novembre de 2015

NEOLOGISME TÈCNIC FERROVIARI

ALTA DISTÀNCIA:
Substantiu adjectivat. És la velocitat a la qual poden arribar, com a màxim, els trens de llarga distància de la xarxa ferroviària catalana.OCTAVI FRANCH
(Escriptor creador de neologismes)